TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN, HUKUKTA HIZLI VE ADİL ÇÖZÜM


HUKUK DANIŞMANLIĞI

Şirket varlıklarının ve faaliyetlerinin hukuksal işleyişinin ve dayanağının incelenmesi hukuksal eksikliğin ve ihtiyacın belirlenmesi, şirket varlık ve haklarının korunması, gerektiğinde hukuksal koruma altına alınması, kaynakların borç ve alacak sorunlarının tespiti ve takibi, Şirketin ve ortaklarının dava, icra ve takip sorunlarında ve üçüncü şahıslara karşı temsili, çalışma ortamı ve çalışanlar ile ilgili hukuksal sorunların izlenmesi ve çözüm öneri ve tedbirlerinin alınması, üçüncü şahıslarla ilişkilerin ve her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde hukuksal danışmanlık hizmetlerinin sunulmasıdır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

  • Manevi Tazminat Davası
  • Devir, Lisans Ve Rehin Sözleşmeleri
  • Maddi Tazminat Davası
  • Saldırının Tespiti Davası
  • Saldırının Ref’i Davası
  • Saldırının Men’i Davası

Sıkça Sorulan Sorular

CEO & AVUKAT

1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herkes başvurabilir mi?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkerden biri tarafından Sözleşmede ve Ek Protokollerde belirlenen haklarının ihlal edildiğini düşünen herkes mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

2 Başvurunun şekli şartları nelerdir?

Mahkeme içtüzüğünün 47. maddesine göre başvurunun taşıması gereken unsurlar şunlardır: a) Davacının ismi, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi; b) Varsa temsilcisinin isim, meslek ve adresi; c) Davacının kendisine karşı açmış olduğu sözleşmeci Taraf veya Taraflar; d) Olayların özet biçimde açıklaması, e) Sözleşme'nin ihlal iddia veya iddiaları ve elverişli kanıtlar hakkında kısa bir açıklama; f)Sözleşme'nin 35/1 maddesinde belirtilen kabul koşullarına davacı tarafından uyulduğuna ilişkin kısa bir açıklama; g) Dava konusu ve ana çizgileriyle davacının Sözleşme'nin 41. maddesine göre yapacağı haklı giderim istemi; h) Uygun bütün belgelerin ve özellikle dava konusuna ilişkin yargı kararları ve sair karar örnekleri.

3Tazminat Komisyonunun görev alanının genişletilmesi mümkün müdür?

Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında korunan haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihatları doğrultusunda Ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarının yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Bakanlar Kurulu kararıyla Komisyonun görev alanı genişletilebilir. Ancak şu an itibariyle Komisyonun yetkisi yukarıda açıklanan iki görev alanıyla sınırlıdır

4Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

5Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Mahkemeye göre daha kısa sürer. Sonuç, tarafların kontrolündedir. Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır. Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler. Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur. Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir. Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Ertan Taşkın

+90 212 397 1830


"Hakkın yerine gelmesine hizmet eder"

Referanslar

agri özel hastane
AĞRI YAŞAM HASTANESİ-AĞRI
hastane
100. YIL HASTANESİ-ANKARA