İŞE İADE DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR

macbook-624707_960_720
İstanbul Avukat
15. Mayıs 2016
dddd
30 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılan Unvan Değişikliğiyle Suretiyle icra Katipliği Uygulama Sınavı Sonucuna ilişkin Duyuru
17. Mayıs 2016
Show all

İŞE İADE DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR

iade davası HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

iade davası HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

4857 Sayılı İş Kanunu, iş sözleşmesi fesh edilen işçinin işe iade davası açabilmesine imkan tanımıştır. Ancak işe iade davasını açma süresini çok kısa tutmuştur. Bu süre 4857 sayılı İş Kanunun 20. Maddesine göre 1(bir) aydır.
Dava açma süresi olan 1(bir) ay, hak düşürücü süredir. Bu süre içinde hakkını kullanmayan işçi bu hakkının kaybeder. Hak kayıplarının yaşanmaması için, hak düşürücü sürenin ne zaman başladığının tesbiti önem kazanmaktadır. Bu tespit için iş sözleşmesinin fesih şekline bakmak gerekiyor.
a. İşveren tarafından yazılı olmayan fesih:
Uygulamada genellikle işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna yapılan bildirim ile iş sözleşmesi fesih edilmektedir. Bu şekil fesihlerde işçiye her hangi yazılı bir belge verilmemekte, sadece sözlü bildirim yapılmaktadır. Bu şekilde fesihde hak düşürücü süre, işveren tarafından işçinin SGK ‘dan çıkışının yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bu tarihi, işçinin ya e-devlet üzerinden yada bizzat SGK kurumundan öğrenmesi gerekmektedir.
b. İşveren tarafından yazılı yapılan fesih:
4857 sayılı iş kanunu 19. Maddesi, iş sözleşmelerinin feshini şekil şartına bağlamıştır.İş sözleşmesin fesih etmeyen işveren bu şekil şartına göre “fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirten yazılı bir ihbar yapmak zorundadır. İşveren tarafından yapılacak yazılı bu ihbarın işçiye tebliğinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre başlayacaktır. İhbarnamelerin posta yada noter vasıtası ile yapılması halinde öğrenme tarihinin belirlenmesi kolaydır. Ancak uygulamada genellikle işverenler fesih ihbarnamesini işçiye işyerinde imzalatmaktadır. İhbar süresinde işyerinde çalışmaya devam eden işçi, henüz SGK çıkışı yapılmadığından bu süreye dikkat etmemektedir. Halbu ki ihbarın tebliği ile hak düşürücü süre başlamaktadır.
İşveren bazen işçiye fesih ihbarnamesini hile ile imzalatmaktadır. Bu iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi işçi iş sözleşmesini imzalarken boş kağıt imzalatarak, ikincisi ise işçiye ödenen ücretlere ilişkin ödeme evraklarının imzalatılması sırasında boş kağıt imzalatarak yapılmaktadır.
İşçi iş sözleşmesinin fesih edilmesinde fesih tarihini dikkate alması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren yasanın belerttiği bir aylık hak düşürücü süre başlayacaktır. Buradaki bir aydan kasıt fesih gününe denk gelen bir sonraki aydaki aynı gündür. Denk gelen gün hafta sonu yada resmi tatil olması durumunda takip edin ilk iş günü son gün olarak kabul edilmektedir. Uygulamada da bu hususda da hatalar yapılmaktadır.
İşe iade davasındaki hak düşürücü süreyi kaçıran işçi yargıya başvurduğunda, davası usulden reddedilecektir. Hak düşürücü süreler Hukuk Muhakemeler Kanununa göre dava şartıdır. Hakim tarafından resen dikkate alınır ya da taraflarca yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. İşe iade davası reddedilen işçi hem işe iade hakkını kaybetmiş hem de yargılama ücretlerini ödemek zorunda kalacaktır.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildirimimin tebliği tarihinden, tebliğ edilmedi ise SGK çıkışı tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde davasını açmalıdır.

GÜVENLİK-İŞ SENDİKASI AVUKATI
Av. Ertan TAŞKIN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*