30 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılan Unvan Değişikliğiyle Suretiyle icra Katipliği Uygulama Sınavı Sonucuna ilişkin Duyuru

iade davası HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
İŞE İADE DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR
16. Mayıs 2016
dddddddddddddddddddddddddd
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU KARARINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU
17. Mayıs 2016
Show all

30 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılan Unvan Değişikliğiyle Suretiyle icra Katipliği Uygulama Sınavı Sonucuna ilişkin Duyuru

dddd
Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünün 04/04/2016 tarihli
82084579/2459 sayılı yazısı ile Unvan Değişikliği Suretiyle
Komisyon Başkanlığımıza
74 İcra Katipliği alımına ilişkin sınav
izni verilmiş olmakla;
Unvan değişikliği suretiyle 74 İcra Katipliği kadrosuna başvuruda bulunup
uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan 30 Nisan 2016 Cumartesi günü
yapılan uygulama sınavı sonucunda;
Bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada parçanın anlam bütünlüğünü
bozmayacak şekilde yanlışları çıkarıldığında en az doksan kelime
doğru ve üzeri yazan
adayların durumu BAŞARILI olup, uygulama sınavı sonucu en yüksek puan alandan
başlamak üzere sıraya konularak
oluşan uygulama sınavı sonuculistesi ektedir.
A
şağıda belirtilen evrakları tamamlamak üzere en kısa sürede
(en geç 12 Mayıs
2016 Perşembe günü)
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir.
İl dışından evrak gönderecek adayların da evraklarını APS
veya Kargo
aracılığı ile
en geç
12 Mayıs 2016 Perşembe
günü mesai bitimine kad
ar İstanbul Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Sözlü sınav Bakanlıkça yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca
bildirilecektir.
Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup,
uygulama sınavı sonucu listesinde adı
geçen adayların adreslerine ayrıca tebligat veya yazılı bir bildirimde bulunulmayacağı
ilanen
DUYURULUR.
SÖZLÜ SINAVA GĠRECEK
ADAYLARDAN ĠSTENEN BELGELER
6×9 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf
2
/
2
Mezuniyet Belgesi (Huk
uk fakültesi, adalet meslek yüksek yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu
olanların ayrıca bu öğrenimlerine ilişkin mezuniyet belgesi)
Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)
Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırma Formu (tıklayınız)
(Güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması formunun
bilgisayarla doldurularak 4 nüsha
hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından
imzalanması gerekmektedir.)
(Söz konusu forma resim
yapıştırılacak kesinlikle zımba
veya tel kullanılmayac
ak.) Formun alt kısmı herhangi bir
kişiye veya kuruma
onaylatılmayacak
Komisyon Başkanlığımızca
onaylanacaktır.
Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı
beyan (tıkla
yınız)
Eki:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*